Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των Όρων: (15 Σεπτεμβρίου 2014)
Τελευταία Ενημέρωση: (23
Μαΐου 2018)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Προστασίας») εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Abbott Laboratories συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της (συλλογικά αναφερόμενων ως «Abbott») χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott και παρέχουν σύνδεση (link) με την παρούσα Πολιτική Προστασίας (συλλογικά αναφερόμενων ως «Ιστοσελίδα(ες) της Abbott»). Εκτός κι αν ειδικά αναφέρεται το αντίθετο, η παρούσα Πολιτική Προστασίας εφαρμόζεται στους κατοίκους της Ελλάδος και δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκτός διαδικτύου ή σε ιστοσελίδες της Abbott που δεν συνδέονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, ή σε ιστοσελίδες τρίτων με τις οποίες συνδέονται οι Ιστοσελίδες της Abbott. Η χρήση των Ιστοσελίδων της Abbott υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας και στους Όρους Χρήσης.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας πριν χρησιμοποιήσετε τις Ιστοσελίδες της Abbott ή πριν μας χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια η έννοια των προσωπικών δεδομένων στην παρούσα Πολιτική Προστασίας;

«Προσωπικά δεδομένα» νοούνται τα δεδομένα που σας προσδιορίζουν ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό σας και που είτε τα υποβάλλετε εσείς είτε συλλέγονται από τις Ιστοσελίδες της Abbott. Για παράδειγμα προσωπικά δεδομένα αποτελούν το όνομα σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Πως συλλέγει η Abbott δεδομένα σας στο διαδίκτυο;

Η Abbott συλλέγει δεδομένα με δύο τρόπους:
Προσωπικά Δεδομένα που εσείς υποβάλλετε:

Η Abbott συλλέγει προσωπικά δεδομένα που εσείς εισάγετε σε σχετικά πεδία δεδομένων των Ιστοσελίδων της Abbott. Για παράδειγμα μπορεί να υποβάλλετε το όνομα σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και/ή άλλα δεδομένα προκειμένου να λάβετε πληροφορίες για διάφορα θέματα, να εγγραφείτε σε προγράμματα της Abbott, να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Abbott ή να απαντήσετε σε έρευνες της Abbott. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πρέπει να παρέχετε στην Abbott δεδομένα τα οποία δεν ζητούνται ειδικά.

Παθητική Συλλογή Ανώνυμων Δεδομένων:

Οι Ιστοσελίδες της Abbott συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις Ιστοσελίδες της Abbott χωρίς εσείς να προβαίνετε σε κάποια ενέργεια για την υποβολή των πληροφοριών αυτών. Ανώνυμα δεδομένα μπορούν να συλλεγούν με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών όπως τα cookies και τα web beacons. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από κάποια ιστοσελίδα. Τα web beacons (επίσης γνωστά ως αρχεία GIF, pixels ή Internet tag) βοηθούν την Abbott να αναγνωρίζει ένα μοναδικό cookie στον δικό σας browser. Ο Internet browser αυτόματα διαβιβάζει στις Ιστοσελίδες της Abbott μερικές από αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες, όπως το URL της ιστοσελίδας που μόλις επισκεφθήκατε και την έκδοση του browser που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας. Οι τεχνολογίες παθητικής συλλογής πληροφοριών μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση των Ιστοσελίδων της Abbott επιτρέποντας στην Abbott να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, προσαρμόζοντας τις Ιστοσελίδες της Abbott στις προτιμήσεις του καταναλωτή, συγκεντρώνοντας στατιστικά στοιχεία, αναλύοντας τάσεις και γενικότερα να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τις Ιστοσελίδες της Abbott. Ορισμένες λειτουργίες των Ιστοσελίδων της Abbott μπορεί να μην δουλέψουν, χωρίς τη χρήση τεχνολογιών παθητικής συλλογής πληροφοριών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τις τεχνολογίες αυτές δεν μπορούν, χωρίς πρόσθετες πληροφορίες ταυτοποίησης, να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό σας και η Abbott δεν θα συνδυάσει πρόσθετες πληροφορίες ταυτοποίησης με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης τέτοιων τεχνολογιών ανίχνευσης. Αναφορικά με τον περιορισμό ή την απενεργοποίηση της εν λόγω τεχνολογίας παρακαλώ δείτε κατωτέρω «Τι επιλογές έχω σχετικά με τον τρόπο που η Abbott συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για εμένα;»

Υπό ποιες συνθήκες και για ποιους σκοπούς μπορεί η Abbott να συλλέξει και χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα;

Η Abbott θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε μέσω των Ιστοσελίδων της Abbott προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις σας και να σας παρέχει αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Μετά την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων σας σε φόρμα ή σε πεδίο δεδομένων σε μία Ιστοσελίδα της Abbott, η Abbott ενδέχεται να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες τεχνολογίες ταυτοποίησης που επιτρέπουν στις Ιστοσελίδες της Abbott να «θυμούνται» τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως τμήματα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας της Abbott που επισκέπτεστε συχνά και, εάν το επιλέξετε, το Όνομα Χρήστη σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς, όπως για να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της Abbott, για να συμμετέχετε σε έρευνες σχετικά με προϊόντα μας ή για να σας ειδοποιούμε για ειδικές προσφορές, εφόσον προηγουμένως μας παράσχετε την συγκατάθεση σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς.

Συσχετίζει η Abbott προσωπικά δεδομένα;

Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει προσωπικά δεδομένα πελατών που χρησιμοποιούν τις Ιστοσελίδες της Abbott. Επιπλέον, ενδέχεται να συσχετίσουμε πληροφορίες, υπό μορφή τέτοια που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση τους (ομαδικά/ανώνυμα δεδομένα), που θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη σχεδίαση των Ιστοσελίδων και των προϊόντων της Abbott, στην αύξηση των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων και στην διευκόλυνση άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών.

Τι επιλογές έχω σχετικά με τον τρόπο που η Abbott συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για εμένα;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε την ποσότητα και το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Abbott λαμβάνει για εσάς επιλέγοντας να μην εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε φόρμες ή πεδία δεδομένων στις Ιστοσελίδες της Abbott. Μερικές από τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες μπορούν να σας παρασχεθούν μόνο εάν μας παράσχετε τα αντίστοιχα προσωπικά σας δεδομένα. Άλλα τμήματα των Ιστοσελίδων της Abbott ενδέχεται να σας ρωτήσουν ένα επιθυμείτε να εγγραφείτε στην λίστα επαφών μας για προσφορές, προωθητικό υλικό και επιπρόσθετες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν.
Μπορούν επίσης να σας τεθούν ερωτήσεις ή πεδία προτιμήσεως που θα σας επιτρέπουν να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε από τις Ιστοσελίδες της Abbott να χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανίχνευσης, όπως τα cookies, για να «θυμούνται» τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως τα ονόματα χρήστη ή τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, σε επόμενες επισκέψεις. Ωστόσο, οι Ιστοσελίδες της Abbott που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανίχνευσης για να συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα δεν παρέχουν γενικά τη δυνατότητα αποκλεισμού των τεχνολογιών ανίχνευσης. Μερικοί Internet browsers επιτρέπουν τον από εσάς περιορισμό ή την απενεργοποίηση της χρήσης τεχνολογιών ανίχνευσης που συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;

Στα προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει πρόσβαση ένας περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων της Abbott, ορισμένες εταιρείες με τις οποίες η Abbott ενδέχεται να πραγματοποιήσει κοινά προγράμματα και τρίτα πρόσωπα με τα οποία συμβάλλεται η Abbott για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Abbott. Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας για την σημασία της ιδιωτικότητας και για το πώς να χειρίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια τα δεδομένα των πελατών. Επίσης πρακτική της Abbott είναι, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να αναζητά την συγκατάθεση σας εάν εγγραφείτε σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται σε συνδυασμό με άλλη εταιρεία και για το οποίο ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα. Επιπρόσθετα πρακτική της Abbott είναι να απαιτεί από τους αντισυμβαλλόμενους της να τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για δραστηριότητες της Abbott.

Μοιράζεται η Abbott προσωπικά δεδομένα με τρίτα πρόσωπα;

Εκτός και εάν αναφέρεται το αντίθετο στην παράγραφο αυτή, η Abbott δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα εκτός και αν σας έχει παρασχεθεί η δυνατότητα να συγκατατεθείτε στην εν λόγω διαβίβαση. Η Abbott ενδέχεται –εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία- να αποκαλύψει προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι μας βοηθούν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Πρακτική της Abbott είναι να απαιτεί από τα τρίτα αυτά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για δραστηριότητες της Abbott και σύμφωνα με τις οδηγίες της Abbott. Η Abbott περαιτέρω επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα παροχής πληροφοριών κυβερνητικών αρχών ή εφόσον απαιτείται από τον νόμο. Σε περίπτωση που η Abbott πωλήσει γραμμές ή τμήματα προϊόντων, η Abbott θα διαβιβάσει, αφού λάβει, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τη συγκατάθεση σας, προσωπικά σας δεδομένα μόνο στον αγοραστή ούτως ώστε ο αγοραστής να συνεχίσει να σας παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες.

Πως διασφαλίζει η Abbott τα προσωπικά δεδομένα;

Πρακτική της Abbott είναι να προστατεύει κάθε Ιστοσελίδα της Abbott που συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Σας προτρέπουμε να είσαστε προσεκτικοί κατά την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Η Abbott δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Συνεπώς όταν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σε Ιστοσελίδες της Abbott, θα πρέπει να σταθμίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους. Επιπροσθέτως, οι Ιστοσελίδες της Abbott που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας θα προβάλλουν προειδοποίηση κάθε φορά που συνδέεστε με ιστοσελίδα η οποία δεν ελέγχεται από την Abbott. Θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτικη προστασιας προσωπικων δεδομενων των ιστοσελίδων των τρίτων αυτών προσώπων πριν υποβάλλετε προσωπικά σας δεδομένα.

Πως προστατεύει η Abbott την ιδιωτικότητα των ανηλίκων;

Η Abbott δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εν γνώσει της στις Ιστοσελίδες της Abbott προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε ανηλίκους να παραγγέλνουν προϊόντα μας, να επικοινωνούν με εμάς ή να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Εάν είσαστε γονέας και περιήλθε στην αντίληψη σας ότι το παιδί σας μας παρείχε πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του ζητήματος αυτού και/ή τη διαγραφή τους.

Πως μπορώ να διορθώσω προσωπικά δεδομένα ή να τα διαγράψω από υφιστάμενες λίστες πελατών;

Με την βοήθεια σας η Abbott θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα. Μπορείτε να ζητήσετε να αφαιρεθούν, τροποποιηθούν ή διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε την σχετική επιθυμία σας επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύει η Abbott τα προσωπικά δεδομένα;

Γενικά, η Abbott θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων περιόδων διατήρησης των δεδομένων που επιβλήθηκαν στην Abbott από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την Abbott;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το σκοπό, τη χρήση, την τροποποίηση, ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από μελλοντικές επικοινωνίες από επιχείρηση της Abbott ή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα της Abbott, παρακαλούμε να μας στείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:


Abbott Ελλάς
Αγίου Δημητρίου 63
Άλιμος 174 56
Αθήνα

Σε κάθε επικοινωνία σας με την Abbott παρακαλούμε να περιλαμβάνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση), την διεύθυνση της Ιστοσελίδας της Abbott στην οποία παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχετε ερωτήσεις ή αμφιβολίες (π.χ. Abbott.com κλπ.) και αναλυτική επεξήγηση του αιτήματος σας. Εάν επιθυμείτε να διαγραφούν ή διορθωθούν προσωπικά σας δεδομένα και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παράκληση να αναφέρετε ως θέμα του e-mail: «Αίτημα Διαγραφής» ή «Αίτημα Τροποποίησης/Διόρθωσης», ανάλογα με την περίπτωση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγκαίρως.

Πως θα γνωρίζω εάν η Abbott αναθεώρησε την παρούσα Πολιτική Προστασίας;

Εάν η Abbott αλλάξει τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μία αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας θα ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές και θα σας ενημερώσουμε για τις εν λόγω αλλαγές αναθεωρώντας την ημερομηνία ισχύος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές εξελίξεις, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές και την ορθή επιχειρηματική πρακτική.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)

Για πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στον ΕΟΧ: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΓΚΠΔ») τροποποιεί και επικαιροποιεί τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με το τι επιτρέπεται και απαιτείται να πράττουν οι εταιρείες που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιτάσσει, επίσης, να σας παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες, πέραν των όσων έχετε ήδη λάβει: Αυτή η συμπληρωματική ανακοίνωση αντικαθιστά τυχόν ασυμβίβαστες πληροφορίες που σας έχουμε ήδη παράσχει.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΓΚΠΔ εισάγει νέα και διευρυμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων σας έχουμε ήδη επισημάνει. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται:

 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής τυχόν λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων τα οποία διατηρεί η Abbott σχετικά με εσάς.
 • Το δικαίωμα εξαίρεσης οποτεδήποτε από τη λήψη διαφημιστικού υλικού από εμάς. Το δικαίωμα αυτό θα αναφέρεται σε τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Abbott σχετικά με εσάς.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για νόμιμους λόγους.
 • Το δικαίωμα της μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών σχετικών με εσάς, όπως αναλύσεις με βάση τη συμπεριφορά. Αν αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται «cookies», για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα για τα «cookies» στην ανακοίνωση περί απορρήτου.
 • Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης, το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να τα επιστρέψουμε σε εσάς ή, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό για μας, να τα διαβιβάσουμε σε άλλη εταιρεία.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εθνική εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία έχετε υποστεί, και
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας προς την Abbott για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να ζημιωθείτε.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

 • Αποθήκευση – Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παραδώσουμε και να θέσουμε στη διάθεσή σας την εφαρμογή, την υπηρεσία ή το προϊόν που έχετε ζητήσει, ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ένα συμβόλαιο ή την ασφάλεια προϊόντος ή ιατρικής συσκευής. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία φροντίδας πελατών του γραφείου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την ΕΕ, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.
 • Διεθνείς διαβιβάσεις – Μπορεί να πρέπει να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που απαιτείται από την ΕΕ. Για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, θα προβούμε σε τέτοιες διαβιβάσεις μόνο βάσει (i) απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το επιτρέπει ή (ii) Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. Σημειωτέον ότι η Abbott έχει συνάψει συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων με βάση τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να σας επιτραπεί η πρόσβαση ή για να λάβετε αντίγραφο των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ που χρησιμοποιούμε για την εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την ΕΕ (για στοιχεία, βλ. παρακάτω).
 • Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας – Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην Abbott είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Abbott, προκειμένου να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει, ή για λόγους συμμόρφωσης με τους τοπικούς νόμους της ΕΕ, όπως είναι οι νόμοι που αφορούν την ασφάλεια προϊόντων ή ιατρικών συσκευών. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Abbott δεν θα μπορέσει να σας παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε ζητήσει.
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Εάν έχετε απορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον DPO για την ΕΕ στο https://www.abbott.com/eu-dpo.html

Pull up curriki on your phone, tablet, computer or anywhere https://writemypaper4me.org/ you have internet access

.